Onze school: Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

Wij zijn een school voor middelbaar beroepsonderwijs in de meest westelijk gelegen gemeente van Duitsland, Kreis Heinsberg. Elk jaar heeft onze school ca. 2400 scholieren in meer dan 100 klassen die door meer dan 120 docenten in diverse vakken les krijgen.

Afhankelijk van de opleidingsrichting die studenten kiezen, volgen zij voltijd of deeltijd lessen aan onze school. De meeste van onze deeltijd studenten komen een of twee dagen per week naar school; de rest van de week – zoals kenmerkend voor dit duale systeem (BBL) – werkt hij bij een bedrijf. Deze vakopleidingen, waar studenten op 16-jarige leeftijd mee kunnen beginnen, kunnen tot drie jaar duren.

Zoals de naam van onze school aangeeft, bieden wij op diverse gebieden beroepsopleidingen aan.
• Er zijn opleidingen voor toekomstige bouwvakkers (bouw en wegenbouw), schrijnwerkers, timmermannen en schilders.
• Ook leiden wij elektriciens, elektrotechnici en metaalbewerkers op, en bieden wij opleidingen op het gebied van IT en communicatie aan.
• Een derde opleidingsrichting is de productie en verkoop van levensmiddelen (bakkers, verkoopassistenten), verzorging (kappers) en de sociale zorg.
• Op het gebied van de sociale pedagogiek, leiden wij peuter- en kleuterschool docenten en kleuterleidsters op. Afgestudeerden zijn ook gekwalificeerd om als jeugdzorgmedewerkers in jongerencentra en -huizen te werken. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor de opleiding die hen kwalificeert om helpende in de gehandicaptenzorg te werken.
• Voor studenten die door willen stromen naar de ‘Fachhochschule’ (HBO), bieden wij in de richtingen maatschappelijke dienstverlening en techniek tweejarige cursussen ter voorbereiding daarop aan.
• Studenten kunnen ook een programma gericht op het halen van het ‘Abitur’ (VWO) combineren met de opleiding tot kleuterschool docent of tot medewerker jeugdzorg.
• Jongeren die geen werkplek in een bedrijf hebben gevonden of die nog geen middelbare school diploma hebben gehaald, kunnen profiteren van een ondersteunend traject op weg naar een reguliere beroepsopleiding en naar een stage binnen de regionale arbeidsmarkt. Ook kunnen zij op diverse niveaus een diploma behalen. Voor studenten met weinig of geen kennis van de Duitse taal bieden wij lessen aan om hen te helpen integreren tijdens de beroepsopleiding.
• Tenslotte bieden wij een aantal opleidingen in de lokale jeugdgevangenis aan, waar gedetineerden worden aangemoedigd om door middel van een beroepsopleiding te re-integreren in de maatschappij of om een diploma te behalen.

Enkele van onze doelstellingen zijn:
• Voorbereiden van onze studenten op de arbeidsmarkt.
• Stimuleren van de ontwikkeling en realisatie van persoonlijke, sociale en financiële doelen.
• Vormen van persoonlijkheid door het onderwijs in waarden zoals solidariteit, tolerantie, eerlijkheid, milieubewustzijn, discipline en ijver.
• Leren met én van onze studenten.
• Ontwikkelen van een kritische en creatieve geest in onze studenten.
• Samenwerken met de lokale gemeenschap en andere scholen.

Binnen deze context is onze school zeer geïnteresseerd in internationale contacten met scholen voor beroepsonderwijs in de EU. Zo hebben wij uitwisselingen met Midlothian District in Schotland, en streven wij ernaar om contacten te leggen met voornamelijk Nederlandse scholen voor beroepsonderwijs.